trực tiếp bong da

Địa chỉ

11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại

+84 028 38424105 / 38424106

Email

hkco@christ2k.com
Ông PHẠM ĐĂNG KHOA – Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại: +84 028 38424105 / 38424106; Fax: +84 028 38424107
Email: hkco@christ2k.com
Website:www.christ2k.com

PHÒNG KINH DOANH
Bà NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
Địa chỉ: 11 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM
Điện thoại: +84 028 38424105 / 38424106; Fax: +84 028 38424107
Email: phuongnguyen@christ2k.com
Website: www.christ2k.com